Organisk kemi för W2 2015    KOKA10 (senast ändrad 2015-10-08


Hej, och varmt välkomna till kursen i organisk kemi. All aktuell information kommer att finnas på Live@Lund.

Allmän information

Kurslitteratur

Kursboken finns att köpa i internetbokhandlar och vanliga bokhandlar.

LärareInläsningsanvisningar till kursboken:

Allt ska läsas utom följande delar som är kursiva: