Molekyler finns

En kemishow kring gaser, färger, ljus, bränder och explosioner

Här hittar du mer om hur man ritar kemiska formler

CO2

Välkommen!

Molekyler finns är en spektakulär kemishow med fyra olika teman: gaser, färger, ljus och bränder och explosioner. Showen är 45 minuter med 2-3 kemister på scen, med musik, ljus och ljud. Vi förklarar inte så mycket av vetenskapen bakom experimenten men bjuder istället på en hisnande resa i kemins underbara värld. 
Hoppas du tycker kemi är spännande! Det gör vi!

Varning! Våra försök är optimerade för att vara så spektakulära som möjligt med minimala risker. Många av de försök vi gör kan dock, vid felaktig hantering, innebära risker. Prova inte att göra dessa själv utan handledning!

varning

Ulf Ellervik laborerande

Kemi
Kemi handlar om molekyler och hur man kan påverka molekyler på olika vis. Vi kommerr under showen visa detta med ett antal olika experiment. För dig som är mer intresserad av vad som händer i varje försök finns information med formler, förklaringar och filmer om du följer länkarna till vänster. 

Hur man ritar kemiska formler

När man ska förklara hur en kemisk reaktion går till använder man bilder av molekyler. Med molekyl menas den minsta partikel som kan finnas i fritt tillstånd. Med undantag för ädelgaserna, till exempel helium och argon, förekommer atomer inte i fritt tillstånd utan bundna till andra atomer, och bildar då molekyler. Vi kommer i huvudsak att jobba med grundämnena kol, väte, syre, kväve och svavel. I bilden visar vi hur dessa atomer kan ritas i form av så kallade kalottmodeller, vilket är bilder som visar hur mycket plats varje atom tar i verkligheten. Till exempel syns det tydligt att svavel är större än vad syre är. 

atomer

Ofta blir dessa bilder svåra att tyda och man ritar då förenklade så kallade streckformler där varje atom betecknas med bokstäver. För att ytterligare förenkla kan man rita skelettformler där bara kolskelettet syns i form av linjer. Varje slut på en linje och varje vinkel indikerar en kolatom. Därefter ritar man ut alla andra atomer (utom väte). För att visa hur dessa formler kan se ut har vi ritat olika bilder av etanol (alkohol):

formler              etanol